Ahmet AKAR - Emekli Üye

1328 (1912) yılında Bursa'da doğan Akar, 1933 yılında Harp Okulunu, 1939 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde askeri hâkim olarak görev yapan Akar, Askerî Yargıtay İkinci Başkanlığına yükselmiş ve 1960 yılında Kurucu Meclise üye seçilmiştir.

Askeri Yargıtay Genel Kurulunun gösterdiği adaylar ara­sından Cumhurbaşkanınca 24.5.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Akar, 14.7.1977 tari­hinde emekliye ayrılmış ve 17.8.1992 tarihinde vefat et­miştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :