Selçuk KILIÇ - Raportör

14.3.1983 tarihinde Diyarbakır’da doğmuş olup aslen Rizelidir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden ve 2017 yılında da Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2006 yılında başladığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı stajını tamamlamasının ardından 2007-2011 yılları arasında Balıkesir İdare Mahkemesi’nde kurucu üye olarak görev yapmış, 6.6.2011 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliği’ne atanmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesi Başkanlığı’nda Tetkik Hakimi olarak görev yapmaktayken 2017 yılı Kasım ayında Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevlendirilmiştir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Ombudsmanlık ve İdarenin Denetimi” isimli tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

İngilizce bilmekte olup, evlidir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :