Akif YILDIRIM - Raportör

1982 yılında Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu aynı şehirde tamamladı. Susuz (Kars) Anadolu Öğretmen Lisesinden diplomasını aldıktan sonra Ankara Hukuk Fakültesini 2000-2004 yılları arasında bitirdi.

Yaklaşık iki yıl süren Ankara Hakim adaylığının akabinde 2006 senesinde Arsin (Trabzon) Cumhuriyet Savcısı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Şenkaya (Erzurum), Korgan (Ordu), Tire (İzmir) Hakimi olarak görev yaptı. Hakimlik mesleğini icra ettiği ilçelerde ayrıca İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Vatani hizmetini yedek subay rütbesinde Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde "Askeri Hakim" olarak yerine getirdi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Eğitimini 2009 yılında tamamladı. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimi devam etmektedir.

"İftira ve Suç Uydurma Suçları" adlı yayımlanmış bir kitabı ile çeşitli akademik, mesleki ve edebi dergilerde yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır.

Tire Asliye Ceza Mahkemesi hakimi iken, HSYK tarafından 24.09.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Raportör Yıldırım evli olup, bir çocuk babasıdır. Yabancı dili İngilizcedir.

MAKALE ÇALIŞMALARININ BİR KISMI

1- İftira Suçu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 69, 2007

2- Suç Uydurma Suçu, Adalet Dergisi, Sayı: 28, 2007

3- Basın Kanununa Göre Cevap ve Düzeltme Hakkı, Adalet Dergisi, Sayı: 34, 2009

4- İftira Suçuna Etki Eden Nedenler, Adalet Dergisi, Sayı: 37, 2010

5- 6356 sayılı Kanunun Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Hukukuna Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:81, 2013

6- Savcılık Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılarının Cumhuriyet Savcıları Üzerindeki Denetim ve Gözetim Yetkisi, Adalet Dergisi, Sayı: 47, 2013

7- İzinsiz Tamirat ve Tadilat Yapma Suçu, Ceza Hukuku Dergisi (Dört Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi), Sayı:23, Aralık 2013

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :