Oluşumu ve Karar Alımı

Genel Kurul Başkan ve iki Başkanvekili dâhil onyedi üyeye sahip olup Başkanın veya belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanmaktadır. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alır. Ancak Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :