Oluşumu ve Karar Alımı

Bölümler bir başkanvekili başkanlığında altışar üyeden oluşur ve bir başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Başkan Bölüm çalışmalarına katılmaz. Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :