Sunumlar

Bu sayfada yayımlanan  sunumlar, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında yapılmıştır.

5. Yuvarlak Masa Toplantısı (1-3 Aralık 2010)

4. Yuvarlak Masa Toplantısı (8-10 Kasım 2010)

   "Sosyal hakların korunması"

3. Yuvarlak Masa Toplantısı (9-11 Haziran 2010) ,

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı"

"Avrupa Standartlarında Çevrenin Korunması"

2. Yuvarlak Masa Toplantısı (15-16 Nisan 2010)

 “Avrupa Sosyal Sartı”

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve 3. Maddeleri Bağlamında Pozitif Yükümlülükler”

1. Yuvarlak Masa Toplantısı (15-17 Mart 2010)

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı"

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :