Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansının XV. Kongresi Bükreş'te Yapıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ ve raportörü Musa SAĞLAM, 23-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında Romanya Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde Bükreş’te düzenlenen ve  “Anayasa Yargısı: Diğer Kamu Otoriteleri İle İlişkiler ve Görevler” konusunun ele alındığı Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansının XV. Kongresine katılmışlardır. 

Kongre’de Avrupa Konferansına üye 41 ülke anayasa mahkemesinden temsilciler ile bölgesel ve dilsel diğer anayasa mahkemeleri ve benzeri görev ifa eden mahkemeler topluluklarından temsilciler (Anayasa Yargısı Dünya Konferansı Bürosu Üyeleri) yer almıştır.

Kongrenin açılış faaliyetleri kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Traian Băsescu katılımcılara hitap etmiştir.

Kongre konusu, aşağıda belirtilen üç alt başlık çerçevesinde üç oturum halinde tartışılmıştır:

  1. İlk oturum, “Anayasa Mahkemesinin Parlamento ve Hükümet ile İlişkileri”ni ele almış ve oturumun başkanlığı Macaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Péter Paczolay tarafından yapılmıştır.

  2. İkinci oturum ise “Organik Nitelikteki Hukuki Uyuşmazlıkların Anayasa Mahkemesince Çözümü” konusuna ayrılmış ve oturumun başkanlığını Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle yapmıştır.

  3. Üçüncü oturum ise “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanması” başlığını taşımaktaydı ve oturumun başkanlığı Portekiz Anayasa Mahkemesi Başkanı Rui de Moura Ramos tarafından yapılmıştır.

Kongre çalışmaları Sonuç oturumu ile sona ermiş ve bu oturumda Romanya Başbakanı Emil Boc söz alarak bir konuşma yapmıştır.

Kongrenin sonunda Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansının Başkanlığı Avusturya Anayasa Mahkemesine devredilmiştir.

***

XV. Kongre’ye ve önceki Kongrelere ait bilgi ve belgeler (ülke raporları da dâhil) Belçika Anayasa Mahkemesinin Kongre bağlamında tekrar canlandırdığı Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı resmi internet sitesinde (www.confeuconstco.org) yayınlanmıştır. 

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :