Brüksel ve Lahey Çalışma Ziyareti (23-26 Mayıs 2011)

Anayasa Mahkemesi Üye ve Raportörlerinden oluşan bir heyet, 23-26 Mayıs 2011 tarihlerinde, Avrupa Birliği Kurumlarına yönelik olarak Brüksel ve Lahey’de çalışma ziyaretlerinde bulunmuştur. Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, Lahey’de ise EUROPOL ve EUROJUST’ ziyaret edilmiştir.

Yapılan toplantılarda genel olarak Avrupa Birliği sistemi ve kurumları hakkında heyete bilgi verilmiştir. Başta genişleme süreci ve müzakere fasılları olmak üzere Türkiye - AB ilişkilerine yönelik konularla, Türk adli sistemindeki son değişiklikler ve bu bağlamda Eylül 2012 itibariyle uygulamaya girecek olan bireysel başvuru konuları soru-cevap fasıllarında ağırlıklı olarak ele alınmıştır.

Heyet tarafından ziyaret edilen Avrupa Komisyonu birimleri şunlardır:

- Hukuk Servisi Ortak ve Dış Güvenlik Politikası ve Dış İlişkiler Ekibi,

- Genişleme Genel Müdürlüğü

- Adalet Genel Müdürlüğü, Medeni Hukuk Müdürlüğü

- Avrupa Dış Eylem Servisi

Avrupa Parlamentosu’na yapılan ziyarette, heyet ile Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleri ve aşağıdaki birimlerin temsilcileri bir araya gelmiştir:

- Genişleme ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile İlişkiler Delegasyonları

- Hukuk İşleri Komitesi

- Anayasal İşler Komitesi

-Ulusal Parlamentolarla İlişkiler Direktörlüğü, Kurumsal İşbirliği Bölümü

Bu vesileyle ayrıca Brüksel’de Belçika Anayasa Mahkemesi ziyaret edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Üyeleri Etienne DE GROOT, Luc LAVRYSENve Pierre NIHOUL’dan oluşan heyetle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede Üye LAVRYSEN “Belçika Anayasa Mahkemesinin rolü ve yetkileri”, Üye Nihoul ”Belçika Anayasa Mahkemesinde görülen davalar” ; Türk Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan ALTAN ise “Referandum sonrası Türk Anayasa Mahkemesinin rolü” başlıklı sunumlar yapmışlardır. Müteakiben soru cevap faslında taraflar, mahkemeleri arasındaki farkları karşılaştırma ve değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :