Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin Açılış Kongresi Seul'de Yapıldı

ASYA ANAYASA MAHKEMELERİ VE MUADİLİ KURUMLAR BİRLİĞİ’NİN AÇILIŞ KONGRESİNDE

TÜRKİYE OYBİRLİĞİ İLE DÖNEM BAŞKANLIĞINA SEÇİLMİŞTİR

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği’nin ilk toplantısı, Kore Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin ev sahipliğinde 20 - 24 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilmiştir. Açılış Kongresi’ne Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır KILINÇ ve Raportör Murat ARSLAN katılmışlardır.

Önceki yıllarda Asya kıtasında bulunan ülkelerin anayasa mahkemelerini ortak bir çalışma ortamında biraraya getirmeyi amacıyla kurulan Asya Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 12 - 15 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılan 7. Asya Anayasa Mahkemeleri Konferansı’nda imzalanan Jakarta Deklarasyonu ile Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği’ne dönüşmüştür. 20 - 22 Mayıs 2011 tarihlerinde Kore’nin Başkenti Seul’de yapılan Üyeler Kurulu toplantısında ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi anılan Birliğe oybirliği ile üye olarak kabul edilmiştir.

Birlik; Asya ülkelerindeki farklı anayasa yargısı sistemlerine dair ufuk açıcı çalışmalarda bulunmak, Asya’da insan hak ve özgürlüklerinin ilerlemesine, demokrasinin ve hukukun egemenliğinin gelişmesine yönelik olarak üyeler arasında bilgi ve tecrübe alışverişi ve işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Açılış Kongresi’ne Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği üyesi olan Endonezya, Filipinler, Kore, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Tayland ve Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı Dönem Başkanı, Afrika Anayasa Yargısı Konferansı Başkanı, Fransızca Konuşan Ülkeler Anayasa Mahkemeleri Birliği Başkanı, Venedik Komisyonu Başkanı ile 20 ülkeden gözlemci ve konuk statüsünde temsilciler katılmıştır.

Kongre’nin ana teması Asya’da Anayasa Yargısı ve Geleceği olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Kongre esnasında 21 - 22 Mayıs 2012 tarihlerinde üç oturumlu bir uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. Anayasa Yargısı ve Demokrasinin Gelişmesi başlıklı birinci oturumda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ Demokrasinin Teşviki ve Anayasa Yargısı başlıklı bir sunum yapmıştır. Başkan KILIÇ sunumunda demokrasi ile yargı arasındaki ilişkiye, anayasa yargısının demokrasilerdeki rolüne değinmiş ve anayasa yargısının; hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesi, toplumdaki çoğulculuğu koruma, Anayasa ve diğer normlar gibi sabit metinlerin toplumsal ihtiyaçları dikkate alarak zamanın ruhuna uygun olarak yorumlanması konularında demokrasiye katabileceği faydaları ifade etmiştir. Sayın Başkan KILIÇ, talep üzerine Kore’nin prestijli gazetelerinden birisi olan ve 2 milyon 300 bin tirajlı Joong Ang Ilbo Gazetesine bir mülakat vermiştir.

İkinci oturumda Anayasa Yargısı ve Uluslararası Bilgi Paylaşımında Artış: ‘Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektiflerden’ konusu ele alınmış ve üçüncü oturumda ise Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği’nin Rolü ve Geleceği tartışılmıştır.

21 Mayıs 2012 günü Kore Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Sayın Haşim KILIÇ’ın da aralarında bulunduğu konuk ülke heyet başkanları onuruna bir akşam yemeği vermiştir.

Kongre sırasında 20 Mayıs 2012 günü yapılan Üyeler Kurulu Toplantısı’nda bir sonraki Kongre’nin 2014 yılında Türkiye’de gerçekleştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Kongre’nin kapanış oturumunda dönem başkanlığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ’a devredilmiş ve Birliğin flaması Kore Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından kendisine teslim edilmiştir. Daha sonra Sayın KILIÇ Kongre’nin kapanış konuşmasını yapmıştır. Ayrıca Birlik üyeleri tarafından ortak kaleme alınan Seul Bildirisi yayınlanmıştır. Bildiride, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğine üye ülkelerin ortak anayasal değerleri ve insan haklarını koruma konusundaki kararlılığı ve anayasa yargısı alanındaki işbirliği hedefleri teyit edilerek, Birliğin dönem başkanlığının Türkiye’ye devredildiği ilan edilmiştir.

Kongrenin bitiminde Kore Anayasa Mahkemesi Başkanı Kang Kook LEE, Venedik Komisyonu Başkanı Gianni BUQUCCHIO ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ birlikte bir basın toplantısı düzenlemişlerdir.

 

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :