16 Mart 2016 Çarşamba Günü Saat 09:30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

30.03.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddeleri uyarınca yapılacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlık seçimi.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2018
Ziyaretçi Sayısı :