Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ile Yuvarlak Masa Toplantısı: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar”

23-24 Ekim 2017, Gaziantep, Türkiye


Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı Sunumları Yayında!

“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamında düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar” konulu bölgesel yuvarlak masa toplantısında yapılan sunumları izlemek için konuşmacıların isimlerine tıklayabilirsiniz. Ayrıca, açış ve kapanış konuşmaları için de ilgili yerlere tıklayarak erişebilirsiniz.

Açış Konuşmaları

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkında Genel Bilgilendirme

Murat AZAKLI, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı

Bireysel Başvuru Hakkında Genel Değerlendirme

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Birinci Oturum: Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Savunma Hakkı (Müdafiden Yararlanma Hakkı)

Oturum Başkanı: Hasan Tahsin GÖKCAN, Anayasa Mahkemesi Üyesi

Konuşmacılar:

İkinci Oturum: Adil Yargılanma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri

Oturum Başkanı: Emsal SERGEN, Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar:

Üçüncü Oturum: Adil Yargılanma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı (Gerekçeli Karar)

Oturum Başkanı: Musa ÇATAL, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı

Konuşmacılar:

Dördüncü Oturum: İfade Özgürlüğü Bağlamında Şeref ve İtibarın Korunması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Konuşmacılar:

Beşinci Oturum: Yaşam Hakkı ve İşkence-Kötü Muamele Yasağı Bağlamında Etkili Soruşturma Yükümlülüğü

Oturum Başkanı: İskender KAHRAMAN, Gaziantep Barosu Başkanı

Konuşmacılar:

Kapanış konuşması

Hasan Tahsin GÖKCAN, Anayasa Mahkemesi Üyesi

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım