Yuvarlak Masa Toplantısı: “Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı Kararlarının Temel Hak ve Hürriyetler Açısından Değerlendirilmesi”

2-3 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamında “Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı Kararlarının Temel Hak ve Hürriyetler Açısından Değerlendirilmesi” konulu yuvarlak masa toplantısı 2-3 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Yuvarlak masa toplantısında Anayasa Mahkemesi (AYM) üye ve raportörleri, idari hâkimler, hukuk akademisyenleri, ulusal ve uluslararası uzmanlar, avukatlar ve Danıştay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini temsilen gelen uzmanlarla bir araya gelerek sınırdışı etme ve ülkeye giriş yasağı ile ilgili sorunlu alanları tartışıp incelediler.

Bu bağlamda sınırdışı etme ve ülkeye giriş yasağı işlemlerine yönelik gerek başvurucuların gerekse idare mahkemelerinin özellikle yürütmenin durdurulması talepleri ya da iptal davalarında karşılaştığı sorunlar AYM’nin belli başlı kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadıyla birlikte, farklı bakış açılarıyla ele alınarak tartışıldı.

Toplantı programı için lütfen tıklayın. 

Açış Konuşmaları
Pınar Başpınar, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı 
Muammer Topal, Anayasa Mahkemesi Üyesi


1. OTURUM


Oturum başkanı: Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Görevleri, Yapısı ve İşleyişi
Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Dış ilişkiler Daire
Başkanı
6458 Sayılı Kanun Kapsamında Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemleri
Av. Gamze Gül Çakır, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Görevleri, Yapısı ve İşleyişi
Dicle Ergin, Mülteci Statüsü Belirleme Bölümü, BMMYK
Sınır dışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemlerine Yönelik Başvurucuların ve Avukatların Karşılaştığı Sorunlar
Av. Ayşegül Tansen, Türkiye Barolar Birliği Mülteci Hakları Çalışma Grubu Başkanı
AB Hukuku Sınır dışı ve Giriş Yasağı Düzenlemelerine ilişkin Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Serçin Kutucu, Altınbaş Üniversitesi 


2. OTURUM


Oturum başkanı: Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi
Anayasa Mahkemesi Tarafından Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemlerinin Durdurulması/Tedbir Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Konu İle İlgili Kararlar
Sinan Armağan, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Anayasa Mahkemesi Tarafından Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemlerinin Devletin Pozitif Yükümlülükleri Açısından Değerlendirilmesi ve Konu İle İlgili Kararlar
M. Serhat Mahmutoğlu, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Sınırdışı Etme İşlemlerinde İspat Külfetinin Değerlendirilmesi
Gizem Ceren Demir Koşar, Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı
Anayasa Mahkemesinin Yabancıların Sınırdışı Edilmesiyle İlgili Tedbir ve Esasa İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi 

3. OTURUM


Oturum başkanı: Muammer Topal, Anayasa Mahkemesi Üyesi
Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemlerine Yönelik Yürütmenin Durdurulması Taleplerinin İdare Mahkemeleri Tarafından İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar
Rıza Şengül, İstanbul Birinci İdare Mahkemesi Üyesi
Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemlerinin İptali Davalarının İdare
Mahkemeleri Tarafından Değerlendirme Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar
Nazım Taha Koçak, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Sınırdışı Etme Kararlarının ve Ülkeye Giriş Yasağı İptali Davalarının Danıştay Tarafından Değerlendirilmesi Ve Karşılaşılan Sorunlar
Ersin Yılmaz, Danıştay 10. Daire Tetkik Hâkimi

Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından İncelenmesi ve Konu İle İlgili Kararlar
Tuğçe Duygu Köksal, Avrupa Konseyi Uzmanı, AİHM eski raportörü
Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı İşlemleri ile ilgili İspanya Deneyimi
Prof. Dr. Juan Antonio Hernández Corchete, İspanya Anayasa Mahkemesi
AİHM Kararlarının Değerlendirilmesi ve AYM Kararları İle Karşılaştırılması
Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Kapanış Konuşması
Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi

 

 

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım