Yuvarlak Masa Toplantısı: “Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı Kararlarının Temel Hak ve Hürriyetler Açısından Değerlendirilmesi”

2-3 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamında “Sınırdışı Etme ve Ülkeye Giriş Yasağı Kararlarının Temel Hak ve Hürriyetler Açısından Değerlendirilmesi” konulu yuvarlak masa toplantısı 2-3 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Yuvarlak masa toplantısında Anayasa Mahkemesi (AYM) üye ve raportörleri, idari hâkimler, hukuk akademisyenleri, ulusal ve uluslararası uzmanlar, avukatlar ve Danıştay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini temsilen gelen uzmanlarla bir araya gelerek sınırdışı etme ve ülkeye giriş yasağı ile ilgili sorunlu alanları tartışıp incelediler.

Bu bağlamda sınırdışı etme ve ülkeye giriş yasağı işlemlerine yönelik gerek başvurucuların gerekse idare mahkemelerinin özellikle yürütmenin durdurulması talepleri ya da iptal davalarında karşılaştığı sorunlar AYM’nin belli başlı kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadıyla birlikte, farklı bakış açılarıyla ele alınarak tartışıldı.

Toplantı programı için lütfen tıklayın. 

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım