Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ile Yuvarlak Masa Toplantısı: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar”

20-21 Şubat 2017, Erzurum, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar” konulu Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı 20 - 21 Şubat 2017 tarihinde Erzurum’da düzenlendi.

Bireysel Başvuruya konu olan ve yerel mahkeme ve savcılıkları doğrudan ilgilen sorunlu alanları tespit ederek, ihlal kararlarına neden olan sorunların kaynağında çözümlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan toplantıya Anayasa Mahkemesi üye ve raportörleri, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeleri, bağlı illerin Adalet Komisyonu Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları ve Baro Başkanları ile Erzurum’dan hâkim, savcı ve avukatlar ile çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinden akademisyen katıldı.

Toplantıda Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Savunma Hakkı (Müdafiden Yararlanma Hakkı), Adil Yargılanma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri ile Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı (Gerekçeli Karar Hakkı), İfade Özgürlüğü Bağlamında Şeref ve İtibarın Korunması ve Yaşam Hakkı ve İşkence-Kötü Muamele Yasağı Bağlamında Etkili Soruşturma Yükümlülüğü konuları ele alındı; T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirlenen ilke ve standartlar tartışıldı.

Bölgesel yuvarlak masa toplantıları 2017 ve 2018 yıllarında, Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu diğer illerde de planlanmaktadır.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım