Temel hak ve özgürlüklerle ilgili üç el kitabı yayımlandı“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi AB- Avrupa Konseyi Ortak Projesi” kapsamında “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı”, “İfade Özgürlüğü” ve “Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü” konulu üç el kitabı yayımlandı.

Projenin kapsamında yürütülen temel hak ve özgürlükler ile bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri eğitim modüllerini hazırlayan akademisyenler tarafından yazılan kitaplar, hukukçuların Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) temel hak ve özgürlükler konusundaki temel kararları ve ilkeleri hakkında farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmayı hedeflemektedir.

Her biri 6000 adet basılan ve ele alınan hak özelinde, AYM ve AHİM içtihatlarını inceleyen kitaplar proje paydaşı kurumlara, proje kapsamında yürütülen avukat, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik eğitimlerde hukukçulara ve Türkiye’deki tüm Hukuk Fakültelerine dağıtılacaktır.


Özgürlük ve güvenlik hakkı el kitabı (pdf)
İfade özgürlüğü el kitabı (pdf)
Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü el kitabı (pdf)


Proje kapsamındaki diğer yayınlar için tıklayın  

 

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım