Eğitim modülleri yayında!Projenin en önemli faaliyetlerinden olan hâkim, savcı ve avukatlara yönelik temel hak ve özgürlükler ve bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri konulu eğitimlerimizde kullanılan eğitim modülleri yayımlandı.
Eğitim modülleri, hukuk akademisyenleri tarafından, Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, ulusal uzmanların, yüksek mahkemeler ve ilk derece mahkemelerinden hâkimler ve savcılar ile avukatların katkılarıyla hazırlandı. Yetişkin eğitiminin etkileşime dayalı yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanan eğitim modüllerinde aşağıdaki konular yer almaktadır: 

Eğitim modüllerine ulaşmak için tıklayın.

 

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım