“Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar” adlı kitap yayımlandı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında “Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar” adlı kitap yayımlandı.
Anayasa Mahkemesinin hukuk yargılaması ile ilgili bireysel başvurulardaki yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan kitapta, hukuk yargılaması ile ilgili seçme bireysel başvuru kararları yer almaktadır. Kitapta yer verilen kararların seçiminde, söz konusu kararların hukuk yargılamasına ilişkin içtihadın gelişimi açısından taşıdığı önem gözetilmiştir.
Bireysel başvuruların önemli bir kısmının hukuk yargılamasını ilgilendiren haklara ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda kitabın, Anayasa Mahkemesi’nin hukuk davalarına ilişkin yargılamalarda anayasal hakları korumaya yönelik belirlediği temel ilkelerin uygulamadaki karşılığının anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
3000 adet basılan kitap 23-24 Kasım 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında düzenlenecek “Bireysel Başvuruda Hukuk Yargılamasına İlişkin Kararlar” konulu İçtihat Forumu’nda katılımcılara dağıtılacaktır. Kitap ayrıca proje paydaşları ve hukuk fakültelerine de dağıtılacaktır. Kitabın elektronik sürümüne aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Bireysel Başvuruda Hukuk Yargılamalarına İlişkin Kararlar

Bireysel başvuruda hukuk yargılamalarına ilişkin kararlar

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım