Yuvarlak Masa Toplantısı: “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı"

4-5 Haziran 2016, İstanbul, Türkiye


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” konulu Avrupa Birliği  Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı” konulu yuvarlak masa toplantısı 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.
Yuvarlak Masa Toplantısında Anayasa Mahkemesi (AYM) üye ve raportörleri  ulusal uzmanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve farklı ülkelerin anayasa mahkemelerinden gelen uluslararası uzmanlar, Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelerek Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarında tutma ve yakalama ile ilgili sorunlu alanları  tartışıp incelediler. Farklı ülkelerden gelen ve farklı deneyimlere sahip uzmanlar (anayasa hukuku, ceza hukuku ve kamu hukuku alanlarında) arasındaki görüş ve deneyim paylaşımları Türkiye’de özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili AYM kararlarının niteliğinin artmasına katkıda bulunacaktır.
Toplantıda bireysel başvuru incelemelerinde özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili olarak karşılaşılan yedi sorunlu alan ele alındı:

Bu oturumlarda raportörlerin sunduğu oturum konusu ile ilgili AYM’nin belli başlı kararları uzmanlar tarafından AİHM içtihadıyla tutarlılığı dahil olmak üzere farklı bakış açılarıyla ele alınarak tartışıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da konuşmasında AYM’nin bireysel başvuru kararlarnda adil yargılanma hakkından sonra en çok ihlal bulunan hakkın “özgürlük ve güvenlik hakkı” olduğunu, böylesi önemli bir konuda Türk ve Avrupa üniversitelerinde görev yapan uzman ve akademisyenleri bir araya  getiren toplantının önemine değinerek, farklı görüşlerin dile getirilmesine olanak tanıyan bu çalışmanın gelecekte kararların daha nitelikli olmasına katkı sağlayacağını belirtti.


Toplantı Programı (PDF)

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım