Türkiye’deki İnsan Hakları Çözümlerini Tartışmak Üzere Hukukçular İstanbul’da Bir Araya Geldi

01 Haziran 2017, İstanbul, Türkiye


İstinaf kanun yolu ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru konulu uluslararası konferans İstanbul’da düzenlendi. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye ortak projesi olan “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte başta Türkiye’deki yüksek yargı kurumlarının temsilcileri, Avrupa Konseyi ve ileri gelen ulusal ve uluslararası uzmanlar olmak üzere 250’yi aşkın katılımcı bir araya geldi.

Üst düzey konferans hukukçuların Türkiye’deki bireysel başvuru sistemi ve ceza hukuku reformu ile ilgili farklı konuları tartışmalarına olanak tanınması amacıyla düzenlendi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Sayın Christos Giakoumopoulos yaptığı açış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin çoğu olağanüstü halden kaynaklanan ve hâlihazırda tutuklu bulunan kişilerle ilgili çok sayıda başvuru ile (70.000’i aşkın) karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun “Türk sisteminde insan haklarını koruyan temel unsurlardan biri olduğunu”  belirten Giakoumopoulos şu ifadeleri kullandı: “bireysel başvurunun adalet ve insan haklarına yönelik daha büyük bir ulusal sistemin parçalarından sadece biri olduğu ve adalet ve insan haklarının temininden yargının tamamının sorumlu olduğu ne kadar vurgulansa azdır. […]Bu sebeple yargı içerisindeki diyaloğa bu projede özel bir önem verilmektedir.”

2 ve 3 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında tartışmaların devamına yönelik oturumlar yer alacaktır. İçtihadın uyumlu hale getirilmesi, istinaf mahkemelerinin rolü ve adil yargılanma hakkı gibi konularda karşılaştırmalı görüşlerini paylaşmak üzere 50’i aşkın ulusal ve uluslararası uzman bu toplantıya davet edilmiştir.

***

Konferans ve yuvarlak masa toplantısı programı için lütfen tıklayın.

Sayın Giakoumopoulos’un konuşma metni için lütfen tıklayın. VIDEO

Sayın Adem Sözüer'in konuşması. VIDEO

Sayın GABRİEL Munuera Vinals'ın konuşması. VIDEO 

Sayın Yılmaz Akçil'in konuşması. VIDEO

Sayın İsmail Rüştü Cirit'in konuşması. VIDEO

Sayın Zühtü Arslan'ın konuşma metni için lütfen tıklayın. VIDEO

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım