İçtihat Forumu: Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasına İlişkin Kararlar

2-3 Mart 2017, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamındaki içtihat forumlarının ikincisi 2-3 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Anayasa Mahkemesinin ceza yargılamasına ilişkin kararlarının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Bölge Adliye Mahkemelerinden gelen temsilcilerle tartışılıp değerlendirildiği içtihat forumu yüksek yargı kurumları arasında uyumlu bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden Bölüm Başkanı Seçkin Erel’in ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı forum Anayasa Mahkemesi kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uyumluluğunu da değerlendirme imkânı tanımıştır.

Forumda katılımcılar tarafından kullanılmak üzere ceza yargılamasına ilişkin seçme kararlardan oluşan bir kitap hazırlanıp dağıtılmıştır. Kitap daha sonra tüm paydaş kurumlara dağıtılacaktır.

Toplantı programı ve tartışılan kararlar  

Katılımcı listesi

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım