1. İçtihat Forumu: Bireysel Başvuruda İdari Yargıya İlişkin Kararlar

12-13 Mayıs 2016, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamındaki içtihat forumlarının ilki 12-13 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.
Anayasa Mahkemesinin idari yargı ile ilgili kararlarını ilgili kurumlarla bir araya gelerek tartışıp değerlendirmek ve yüksek yargı kurumları arasında uyumlu bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen İçtihat Forumunda Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden katılımcılar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden uzmanlar yer aldı.  Bireysel başvuruda idari yargıya ilişkin kararların tartışıldığı forumda katılımcılar tarafından kullanılmak üzere idari yargıya ilişkin seçme kararlardan oluşan bir kitap basıldı. Söz konusu kitabın forumdan sonra Türkiye’deki tüm idari hâkimlere dağıtılması planlanmaktadır.


Forum Programı (PDF)

Kitap-Bireysel-Basvuruda-Idari-Yargıya-İliskin-Kararlar (PDF)

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım