İzmir’de Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Meslek İçi Eğitim Semineri

29 Haziran -1 Temmuz 2018, İzmir, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında ilk derece hâkim ve Cumhuriyet savcılarına temel hak ve özgürlük ihlallerini tespit etme kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen meslek içi eğitim seminerleri 29 Haziran -1 Temmuz 2018 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen on ikinci eğitim semineriyle devam etti. 2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 3000 hâkim ve Cumhuriyet savcısına meslektaşları tarafından eğitim verilmesi hedefleniyor.
Bu eğitimde, ilk derece mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Yargıtay tetkik hâkimlerinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi raportörleri ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu temsilcilerinden oluşan 110 katılımcı yer aldı.
Katılımcılara insan haklarının korunmasının ana unsurları hakkında aşağıdaki konular bağlamında eğitim verildi:
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

Program kapanışında katılımcılara katılım sertifikaları dağıtıldı.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım