Türkiye’deki Hâkim, Savcı ve Avukatlara Yönelik Çalışma Grubu Toplantısı-I

16-17 Nisan 2013, İzmir, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında Türkiye’deki hâkim, savcı ve avukatlara yönelik insan hakları ve bireysel başvuru konulu eğitim modüllerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı 16-17 Nisan 2016 tarihinde İzmir’de düzenlendi. Çalışma Grubunda Anayasa Mahkemesi baş raportörleri ve raportörlerinin yanı sıra içerik danışmanı olarak çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinden akademisyenler ile ulusal ve uluslararası eğitimci uzmanlar yer aldı.
Nisan 2015 tarihinde düzenlenen hazırlık toplantısındaki grup çalışması sonuçlarının tartışılmasının ardından yetişkin eğitimine genel giriş bağlamında andragoji ve ilkeleri, grup dinamiği ve öğrenme ile öğretmeye yapıcı yaklaşım konularının yanı sıra hukuk profesyonelleri için program tasarlama ve Avrupa Konseyi HELP Programı (Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Programı) hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca, eğitim modülü tasarlama ve geliştirme ile ilgili olarak hedefler, öğrenme çıktıları, yöntemler, faaliyetler, eğitim materyalleri ve değerlendirme konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitim modüllerinin nasıl hazırlanabileceğine yönelik öneriler grupların hazırladığı posterler/ sunumlar ile eğitim danışmanları ve diğer grup üyelerinin yorumlarına sunuldu.


Toplantı Programı (PDF)
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım