Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Hâkim ve Savcılara Yönelik Meslek İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

4 - 6 Aralık 2017, Antalya, Türkiye


İlk derece hâkim ve savcıların temel hak ve özgürlük ihlallerini tespit etme kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen meslek içi eğitim seminerlerine 4-6 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen beşinci eğitim semineriyle devam ediliyor. Bu bağlamda 2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 3000 hâkim ve savcıya meslektaşları tarafından eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Bu eğitime Türkiye’nin çeşitli illerinden 96 hâkim ve savcı, eğitici eğitimini başarıyla tamamlayan 11 kolaylaştırıcı hâkim ve savcı ve Adalet Akademisi temsilcileri katıldı. Eğitim modüllerini hazırlayan akademisyenler de gözlemci olarak oturumlarda yer aldılar.
Katılımcılar uzmanlık alanlarına göre (hukuk/ceza hâkim ve savcıları) dört gruba ayrılmış, bu gruplara insan haklarının korunmasının ana unsurları hakkında aşağıdaki konular bağlamında eğitim verilmiştir:

Program kapanışında katılımcılara katılım sertifikaları dağıtıldı.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım