Anayasa Mahkemesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti

20-22 Haziran 2016, Strazburg, Fransa


Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin (AYM) Avrupa Konseyine yaptığı ilk Çalışma Ziyareti 20-22 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentine düzenlendi.  Çalışma ziyaretinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AYM arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, AYM’nin kapasitesi ve bireysel başvuru sisteminin etkililiğinin artırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Heyette AYM genel sekreter yardımcısı, baş raportörler, raportörler ve raportör yardımcıları yer aldı. Heyet AİHM’de görev yapan kıdemli hukukçular ve Konseyin çeşitli dairelerinde görev yapan uzmanlarla bir araya gelerek AİHM’in son içtihatları, kararların icrası, AİHS ve AİHM içtihadının ulusal düzeyde uygulanmasında karşılaşılan zorluklar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AYM Genel Sekreter Yardımcısı Recep Kaplan AİHM’de görev yapan hukukçulara  Bireysel Başvuru sisteminin durumu ve AYM hakkında bir sunum yaparak özellikle yeni hukuk yollarının uygulamaya konulması ve Bireysel Başvuru Sisteminin geliştirilmesine yönelik kapasite artırma çalışmalarıyla ulusal düzeyde temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin AYM’nin rolü ve çalışmalarını vurguladı.

Ziyaret çerçevesindeki diğer oturumlarda AİHM kararlarının icrası, Venedik Komisyonu, HELP Programı, ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim dahil olmak üzere Konseyin çalışma ve politikaları hakkında sunumlar yapıldı. Toplantının kapanış oturumunda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Müdürü Christos Giakoumopoulos ziyareti değerlendirdi.

Heyet çalışma ziyaretinin son gününde  AİHM’in Büyük Daire duruşmasına katıldı (Khlaifia – İtalya davası).


T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım