Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti

2-4 Temmuz 2018, Strazburg


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi” kapsamındaki onuncu çalışma ziyareti 2-4 Temmuz 2018 tarihlerinde Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) düzenlendi. Çalışma ziyaretine aralarında Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı, başraportörleri ve raportörlerinin yer aldığı 19 kişilik bir heyet katıldı.


Çalışma ziyareti kapsamında heyet AİHM’in Türkiye bölümlerinde görev yapan kıdemli hukukçularla bir araya gelerek AİHM’in işleyişi, usulleri ve kabul edilebilirlik kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çeşitli maddeleri ile ilgili AİHM’in son içtihatları hakkında bilgi aldı. Ele alınan konular arasında özgürlük ve güvenlik hakkı,  adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, işkence yasağı, haberleşmeye saygı hakkı, ifade özgürlüğü ve mülkiyetin korunması yer aldı. 


Heyet Avrupa Konseyinin farklı birimlerinde görev yapan uzmanlarla da bir araya gelerek Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) programı, Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi Terörle Mücadele Komitesi hakkında (CDCT) bilgi aldılar.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım