Türk Hâkim ve Savcıların Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti

19-21 Aralık 2017, Strazburg


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamındaki sekizinci çalışma ziyareti 19-21 Aralık 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine düzenlendi. Çalışma ziyaretine ceza ve hukuk hâkimleri ile cumhuriyet savcılarından oluşan 17 kişilik bir heyet katıldı.


Çalışma ziyareti kapsamında heyet AİHM’in Türkiye bölümlerinde görev yapan kıdemli hukukçularla bir araya gelerek temel kavramlar, ilkeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin çeşitli maddeleri ile ilgili AİHM’in son içtihatları hakkında bilgi aldı. Ele alınan konular arasında AİHM’in karşı karşıya kaldığı yeni zorluklar, usuller ve 15. Madde (olağanüstü hallerde yükümlülüklerin askıya alınması); ikincillik ilkesi; AİHS Madde 2 (yaşam hakkı), Madde 3 (işkence yasağı) ve Madde 8 (özel hayat ve aile yaşamına saygı hakkı) kapsamında devletin negatif ve pozitif yükümlülükleri ve etkin soruşturma; düşünce, vicdan ve din özgürlüğü; ifade özgürlüğü ve toplanma ve örgütlenme özgürlüğü; mülkiyetin korunması; özgürlük ve güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkı konuları yer aldı.  


Heyet Avrupa Konseyinin çeşitli dairelerinden uzmanlarla bir araya gelerek Kararların İcrası, Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu), Avrupa Sosyal Şartı, Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı ve araçları ile ilgili Konseyin politika ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.

 

Heyet ayrıca 71409/10 sayılı Beuze – Belçika davasının Büyük Daire duruşmasını izledi.
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım