Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti

10-12 Temmuz 2017, Strazburg


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamındaki yedinci çalışma ziyareti 10 – 12 Temmuz 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine düzenlendi. Çalışma ziyaretine aralarında Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri, başraportörü, raportörleri ve bilgi işlem uzmanlarının da yer aldığı 20 kişilik bir heyet katıldı.

Çalışma ziyareti kapsamında heyet AİHM’in Türkiye bölümlerinde görev yapan kıdemli hukukçularla bir araya gelerek AİHM’in işleyişi, usulleri ve kabul edilebilirlik kriterleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin çeşitli maddeleri ile ilgili AİHM’in son içtihatları hakkında bilgi aldı. Ele alınan konular arasında yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, AİHS’in yorumlanması ve takdir payı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, mülkiyetin korunması yer aldı.  

Bilgi işlem uzmanları ve Anayasa Mahkemesinin Bilgi İşlem Dairesinden sorumlu raportör AİHM Kalemi Bilgi İşlem Daire Başkanı ile bir araya gelerek Mahkemenin bilgi işlem sistemi ve HUDOC sistemi hakkında bilgi aldılar.

Heyet ayrıca Zubac – Hırvatistan davasının Büyük Daire duruşmasını izledi.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım