Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Çalışma Ziyareti

24-27 Ocak 2017, Lüksemburg ve Strazburg


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen üçüncü çalışma ziyareti 24-27 Ocak 2017 tarihlerinde Lüksemburg’daki Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gerçekleştirildi. Çalışma ziyaretine Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Sayın Zühtü Arslan ile AYM Başkan vekili, üyeleri ve raportörlerinden oluşan 18 kişilik bir heyet katıldı.

Ziyaretin ilk bölümünde AYM’ye Arupa Birliğinin yargı organı olan Adalet Divanı hakkında bilgi verilmesi amaçlandı: Divanın farklı dairelerinde görev yapan hukukçular “ön karar usulü” ve “doğrudan açılan davalar” ile Kanun Sözcüsünün rolü dâhil olmak üzere Adalet Divanı ve Genel Mahkemenin içtihadı, yapısı ve usulleri hakkında heyeti bilgilendirdi. ABAD’ın son kararları hakkında yapılan sunum sayesinde heyet veri koruma ve çevrenin korunması gibi farklı sorunlu alanlarda Adalet Divanının bakış açısını öğrenme olanağına sahip oldu. Araştırma ve dokümantasyon araçları, iletişim uygulamaları, Mahkeme kütüphanesi hakkında bilgi verilen heyet kişilerin seyahat özgürlüğü ve ayrımcılık yasağı ile ilgili Büyük Daire duruşmasına katıldı (Erzberger davası C-566/15) (Avrupa Birliği Anayasası Madde 18 ve 45).

Ziyaretin ikinci bölümünde heyet Strazburg’da düzenlenen AİHM’in adli açılış yılı törenine iştirak ederek uluslararası hukukun bir ilkesi olarak geri göndermeme ilkesi ve yargının bu ilkenin uygulanmasındaki rolü konulu seminere katıldı. Heyet, Türkiye adına AİHM hâkimi Sayın Karakaş, Türkiye bölümünün başkanları ve AİHM’de görev yapan kıdemli hukukçularla da bir araya gelerek her iki mahkemenin ortak sorunlarını tartışma fırsatı buldu.

AYM Başkanı Sayın Arslan AİHM Başkanı Sayın Guido Raimondi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn Jagland ile ikili görüşmelerde bulundu. İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Sayın Philippe Boillat’ın heyet onuruna verdiği öğle yemeğine Hâkim Karakaş, Genel Sekreter Kıdemli Danışmanı Sayın Leyla Kayacık, İnsan Hakları Politika ve Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın Mikhail Lobov ile AİHM Türkiye Bölümünün başkanları katıldı.

Çalışma Ziyareti Programı (PDF)

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım