Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Avrupa Konseyine Çalışma Ziyareti

19-20 Ekim 2016, Strazburg, Fransa


Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin (AYM) Avrupa Konseyine yaptığı ikinci çalişma ziyareti 19-20 Ekim tarihlerinde Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) düzenlendi.  AYM raportörlerinin AİHM ve Avrupa Konseyinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını amaçlayan çalışma ziyareti AİHM ve AYM arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla  AYM’nin kapasitesi ve bireysel başvuru sisteminin etkililiğinin artırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Heyette AYM Genel Sekreter Yardımcısı, Baş Raportörler, raportörler ve raportör yardımcıları yer aldı. Heyet AİHM’de görev yapan kıdemli hukukçular ve Konseyin çeşitli dairelerinde görev yapan uzmanlarla bir araya gelerek AİHM’in son içtihatları, kararların icrası, AİHS ve AİHM içtihadının ulusal düzeyde uygulanmasında karşılaşılan zorluklar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AYM Başraportörü Muharrem İlhan Koç da Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sonrası AYM’ye yapılan bireysel başvuruların durumu ve sisteminin karşılaştığı sorunlarla ilgili bir sunum yaparak AİHM ve Avrupa Konseyi çalışanlarını bilgilendirdi. Oturuma büyük ilgi gösteren AİHM ve Avrupa Konseyi çalışanları, özellikle Olağanüstü Hal ilanı ve Kanun Hükmünde Kararnameler ardından AYM’ye çok sayıda bireysel başvuru olmasının neden olduğu sorunlar ve mevcut durumla baş etmek için AYM’nin planları konusunda çok sayıda soru sordular.

Ziyaret çerçevesindeki diğer oturumlarda AİHM kararlarının icrası, Venedik Komisyonu, Medya ve İnternet Bölümü, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinden uzmanlar Avrupa Konseyinin çalışma ve politikaları hakkında sunumlar yaptı

Heyet çalışma ziyaretinde AİHM’in bir Büyük Daire duruşmasını da izledi (Regner-Çek Cumhuriyeti davası). 

Çalışma Ziyareti Programı (PDF)

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım