Bireysel Başvuru Sistemini Değerlendirme Çalışma Grubu çalışmalarının ikinci aşamasını tamamladı

5-7 Mart 2018, Ankara & İstanbul, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında Bireysel Başvuru Sistemini Değerlendirme Çalışma Grubu 7-9 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen ilk aşamadan sonra çalışmalarının ikinci aşamasını 5-7 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’daki toplantılarla tamamladı.

3 uluslararası ve 3 ulusal uzmandan oluşan Çalışma Grubu ikinci aşama çerçevesinde ilk derece mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapan ceza ve hukuk hakimleri ile savcılar, avukatlar ve akademisyenlerin yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldi. Bu toplantılarda uzmanlar grubu farklı hedef grupların bireysel başvuru sistemi deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve sistemin daha iyi işler hale getirilmesine yönelik önerilerini dinleme ve değerlendirme fırsatı buldu.

İhtiyaç analizi çalışmasının ikinci aşamasında ele alınan konular arasında bireysel başvuru sistemi deneyimleri ve bu konudaki farkındalık, bireysel başvuru sisteminin işleyişi, AYM kararlarına erişim ve kararların icrası, içtihadın uyumlu hale getirilmesinde AYM kararlarının rolü,  başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar, Türkiye’de bireysel başvuru sistemi hakkında yürütülen akademik çalışmaların bulguları, iç hukuktaki mekanizmalar ve bunların bireysel başvuru sistemine etkileri gibi konular yer aldı.
İkinci aşama sonunda Anayasa Mahkemesi yetkilileri ile bir araya gelen uzmanlar yapılan toplantılarla ilgili ilk bulgularını paylaştılar.

Uzman grubu raporunun Nisan ayı içerisinde hazırlanması beklenmektedir.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım