Bireysel Başvuru Sistemini Değerlendirme Çalışma Grubu ilk toplantılarını gerçekleştirdi

7-9 Şubat 2018, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında Bireysel Başvuru Sistemini Değerlendirme Çalışma Grubu çalışmalarına başladı.


Aralarında hâkim, Cumhuriyet savcısı ve akademisyenlerin yer aldığı üç uluslararası ve üç ulusal uzman ile Projenin Uzun Dönem Uzmanından oluşan Çalışma Grubu, Anayasa Mahkemesinin ve diğer yargı organlarının bireysel başvuru sistemi uygulamasında karşılaştığı sorun ve zorlukları tespit etmek üzere bir araya geldi. Bu toplantılar çerçevesinde Çalışma Grubu, aralarında Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı kurumları, ilk derece mahkemeleri, avukatlar, akademisyenler ve STK temsilcilerinin yer aldığı farklı hedef gruplarla bir araya gelerek grupların bireysel başvuru sistemi deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve sistemin daha iyi işler hale getirilmesine yönelik önerilerini analiz etmektedir.


7-9 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen ilk aşama kapsamında Çalışma Grubu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay temsilcileri ile görüşmelerde bulunmuştur.  Yapılan toplantılarda ele alınan konular arasında bireysel başvuru sisteminin kuruluşu, iş akışı, kabul edilebilirlik ve kabul edilemezlik kararları, Anayasa Mahkemesi bünyesinde bireysel başvuru bürosu, bilgi işlem birimi, komisyonlar, bölümler ile araştırma ve içtihat biriminin çalışmalarının yanı sıra Yargıtay ve Danıştayın deneyimleri yer almıştır.


Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra Çalışma Grubunun bir değerlendirme raporu hazırlaması, kısa ve uzun vadede Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun işleyişinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunması beklenmektedir.   

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım