Çalışma Grubu Toplantısı

25-27 Kasım 2016, Antalya, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında, Türkiye’deki hâkim, savcı ve avukatlara yönelik insan hakları ve bireysel başvuru konularında eğitim programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışma grubunun üçüncü toplantısı 25-27 Kasım 2016 tarihinde Antalya’da düzenlendi.

Çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinden akademisyenler, Anayasa Mahkemesi raportörleri, hâkim savcı ve avukatların yer aldığı gruplar, akademisyenler tarafından geliştirilen taslak eğitim modüllerinin içeriği, hedef grupların (idare, ceza ve hukuk hâkimleri, savcılar ve avukatlar) ihtiyaçları ve yetişkin eğitimi yöntem ve teknikleri de dikkate alarak eğitim modüllerini gözden geçirdi, geliştirdi ve nihai taslaklar oluşturuldu. Alt grupların geliştirdiği modüller genel oturumlarda tüm katılımcılara sunularak genel değerlendirmeler yapıldı, diğer grupların görüş ve önerileri alındı. Toplantının son gününde gruplar geliştirdikleri modüllerin nasıl çalışacağını görmek amacıyla test eğitimi çalışmaları yaptı.

Bu çalışma ile 2017 yılından itibaren başlayacak olan eğitimlerde kullanılacak eğitim modülleri geliştirme çalışmaları büyük oranda tamamlanmış oldu.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım