Türkiye’de Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Açılış Konferansı

1 Mart 2016, Ankara, Türkiye


Türkiye’de Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Açılış Konferansı 1 Mart 2016’da Ankara’da düzenlendi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ulusal Uygulamalar Birimi Başkanı Sayın Tatiana Termacic’in proje tanıtımının ardından Konferans, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Sayın Philippe Boillat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Béla Szombati ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ın konuşmalarıyla devam etti.

Konferansının öğleden sonraki oturumlarında, bireysel başvuru sisteminin etkinliğinin arttırılmasında paydaşı kurumların görüşlerini belirtmek üzere Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Akademisi temsilcileri konuşmalar yaptı. Etkinliğe yüksek yargı kurumları, TBMM, bakanlıklar, büyükelçilikler ve basından 250 temsilci katıldı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AB müktesebatı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde Türkiye’de yargı kurumları güçlendirilerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemi desteklemeyi amaçlayan proje 36 ay sürecek ve Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.


Konferans programı (PDF)
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım