Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesinin 4. Proje Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

4 Ekim 2017, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesinin dördüncü Proje Yürütme Kurulu toplantısı 4 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıya projenin ana yararlanıcı kurumu olan Anayasa Mahkemesi ve proje paydaşları Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu temsilcileri de gözlemci olarak katıldı. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim Erdem’in açılış konuşmalarının ardından Proje Yöneticisi Yücel Erduran ve Proje Koordinatörü Stephanie Jung Nisan 2017’de düzenlenen son Proje Yürütme Kurulundan bu yana yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetler hakkındaki bilgi verdi. Paydaşların yorum ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım