Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesinin 3. Proje Yürütme Kurulu Toplantısı

6 Nisan 2017, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesinin üçüncü Proje Yürütme Kurulu toplantısı 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıya projenin ana yararlanıcı kurumu olan Anayasa Mahkemesi ve proje paydaşları Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu temsilcileri de gözlemci olarak katıldı. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim Erdem’in açılış konuşmalarının ardından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ulusal Uygulamalar Bölümü Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Birimi Başkanı Daniel Schmidt, Proje Yöneticisi Yücel Erduran ve Proje Koordinatörü Stephanie Jung Ekim 2016’da düzenlenen son Proje Yürütme Kurulundan bu yana yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetler hakkındaki bilgi verdi ve projenin Eylem Tanımında bir önceki toplantıda önerilen değişiklikler doğrultusunda yapılan ve planlanan faaliyetleri duyurdu. Paydaşların yorum ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım