2. Proje Yürütme Kurulu Toplantısı

14 Ekim 2016, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesinin ikinci Proje Yürütme Kurulu toplantısı 14 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıya projenin ana yararlanıcı kurumu olan Anayasa Mahkemesi ve proje paydaşları Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü, İnsan Haklarını İzleme Örgütü, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu temsilcileri de gözlemci olarak katıldı. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim Erdem’in açılış konuşmalarının ardından projenin Strazburg koordinatörü Suranga Soysa ve Proje Yöneticisi Yücel Erduran Nisan 2016’da düzenlenen son Proje Yürütme Kurulundan bu yana yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkındaki bilgi verdi, ve projenin Eylem Tanımında yapılması önerilen değişiklikleri içeren dönem raporunu kurula sundu. Paydaşların yorum ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım