1. Proje Yürütme Kurulu Toplantısı

15 Nisan 2016, Ankara, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesinin ilk Proje Yürütme Kurulu toplantısı 15 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Toplantıya projenin ana yararlanıcı kurumu olan Anayasa Mahkemesi ve proje paydaşları Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü, İnsan Haklarını İzleme Örgütü, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu temsilcileri de gözlemci olarak katıldı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim Erdem’in açılış konuşmalarının ardından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ulusal Uygulamalar Bölümü Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Birimi Başkanı Daniel Schmidt ve Proje Yöneticisi Yücel Erduran proje başlangıç döneminde gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.  Paydaşların yorum ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.


Toplantı programı (PDF)
T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım