Gündem

28 Mayıs 2013 Salı Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2013/54

Çankırı İnfaz Hakimliği

  13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 68. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi

İlk

İtiraz

2

2013/55

Çankırı İnfaz Hakimliği

 1- 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 68. maddesinin,

  2- 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

      iptallerine karar verilmesi istemi

İlk ve Esas

İtiraz

3

2013/57

Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesi

11.1.2011 günlü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 584. maddesi ile 603. maddesinde yer alan “...ve eşin rızasına...” ibaresinin iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

4

2013/58

Sinop Sulh Ceza Mahkemesi

       4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (c)  fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

5

2013/59

Batman İdare Mahkemesi

 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, 11.1.2011 günlü, 6099 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile değiştirilen 110. maddesinin birinci fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

6

2013/60

Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesi

         22.11.1984 günlü, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 13. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

© 2013 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
Ziyaretçi Sayısı :